Вмрежување

Мобилна и Безжична мрежа

Нудиме консултатнски услуги, како и дизајн, имплементација, интеграција, превентивно и корективно одржување на сите технологии за безжичен пристап.

Соработка и дигитално присуство

x

LAN/WAN

Решенија за жична и безжична мрежна инфраструктура, широк спектар на интерконективни модели на мали и големи мрежни средини прилагодени на потребите на клиентите и условите на локацијата.

Поврзи се со нас:

Copyright © 2019 Netra Ltd. | All Rights Reserved.