Радиодифузија и Медиуми

DVB, DAB, FM

Обезбедуваме дизајн и интеграција на Е2Е (клуч на рака) на радиодифузниот систем, од изворот на сигнал до крајниот корисник.

Следење на квалитетот и метрика

За клиентите кои немаат свој мониторинг центар обезбедуваме ,,дистрибутивен мрежен мониторинг центар,, со 24/7 техничка поддршка, интуитивен мониторинг, прикажување на грешки во реално време од секоја компонента на системот и мрежата преку нашите NMS системи лоцирани во нашите деловни простории.    

NETRA

Copyright © 2019 Netra Ltd. | All Rights Reserved.