ИКТ за Специфични Индустрии

IoT и паметни решенија

Ние нудиме прилагодливи решенија што ги поврзуваат луѓето, местата и уредите за поголема автоматизација на индустриските процеси и зголемена свест за ситуацијата преку паметни производи и услуги.

SCADA и Телеметрија

Комуникациски решенија кои ви овозможуваат да управувате и контролирате средства преку огромни и оддалечени оперативни области, ви помагаат сигурно и безбедно да ги доставувате критичните податоци за мисијата од сите оперативни области што ви овозможуваат да спроведувате далечински управувач и автоматизација на средствата.

Снабдување со електрична енергија и енергетска ефикасност

Во случај на неочекуван прекин на примарниот извор на енергија, нудиме решенија за заштита на вашиот хардвер, како што се компјутери, податочни центри, телекомуникациски и други електрични опреми. UPS-и кои гарантираат висока ефикасност и нудат сигурно, стабилно и робусно снабдување со електрична енергија.

NETRA

Copyright © 2019 Netra Ltd. | All Rights Reserved.