Тестирање и Мерење

Мобилни мрежи

Ние претставуваме еден од најголемите независни добавувачи на специјализирана опрема за анализа на репер за квалитет на услугите во безжични мрежи и оптимизација на РФ, препознатлив како стручен соработник во областа на проценка на квалитетот на перцептивните говорни и видео услуги.

Управување со спектарот

Ви нудиме потполно автоматизирани и интегрирани системи за управување со спектар кои ги покриваат сите административни и технички процедури од областа на управување со спектарот.

Радиодифузија

За малкумина што можеби пропуштија, софистицираноста што е потребна во тестирањето и мерењето се зголеми за околу 1000 пати откако беше воведена дигитализацијата во телекомуникацискиот свет. Не е доволно само да се потпирате на VOM (мултиметар) за одржување на современ аудио, видео или радиодифузен систем.
Денешната видео и аудио опрема бара сè покомплексна опрема за тестирање. Потребни се повеќе тестови и видови на тестови. Во исто време, овие мерења честопати треба да бидат управувани од помалку обучени инженери и оператори. Сега имаме дилема. Производителите на Т&М треба да создадат високо сложени уреди за мерење. Во исто време, уредите треба да бидат поавтоматизирани, овозможувајќи им на помалку обучените луѓе да ги користат и толкуваат резултатите.

Индустрија и производство

x

Оптички влакна

Давател на сигурна мерна опрема и сеопфатни решенија за сите потреби за тестирање на ФО
Модуларни и преобразливи алатки за прилагодливи решенија за тестирање кои обезбедуваат соодветна инсталација, сертификација, решавање на проблеми и одржување на FO мрежата.
Широко портфолио на решенија за тестирање на ФО засновани врз автоматски карактеристики за тестирање кои го забрзуваат распоредувањето на мрежата и активирањето на услугите.

Образование и наука

Ние силно ги поддржуваме континуираните иновации во искористувањето на радиофреквенциите и подобрувањето на перформансите и употребливоста. Ние ви нудиме најнапредни алатки за претворање на вашите теоретски концепти и анализи во вистинско визуелно искуство.

NETRA

Copyright © 2019 Netra Ltd. | All Rights Reserved.