Радиоифузија
Било да е во прашање DVB-T, DAB или FM, НЕТРА има аплицирано искуство. На оваа страна се поместени некој од последните клучни проекти.

НРД DAB+ Пилот проект

Прва региоинална имплементација на Дигитална аудио радиодифузија - Digital Audio Broadcasting . повеќе..