Безбедност
Во својата понуда НЕТРА има широко портфолио на безбедносни продукти и услуги. Фокусирани сме на производи од највисоката класа наменети за владина или професионална употреба. Во таа смисла, имаме применето искуство во имплементација на енкриптирани мрежи за официјална употреба, системи за надгледување, контрола на пристап и заштита од беспилотни летала. Како рефлексија на нашата посветеност кон безбедноста, Нетра имплементираше и се сертифицира со ISO 27001 стандардод за управување со безбедност на информациите.

Заштита од беспилотни летала (UAS)

Тактичка заштита од беспилотни летала за Министерството за Одбрана на Република Северна Македонија. повеќе..

Ненаметливи скенери на персонал

Зголемување на аеродромската безбедност и проодност на патниците со користење на безбедносни сканери со милиметарски бранови. повеќе..