Критични комуникации
Од тактички комуникации до пренос на говор и податоци за контрола на воздушниот прпостор. Од 2 MHz па до 80 GHz, ние сме навистина исклучителни во критичните комуникации. Ова се некој од нашите истакнати проекти.

Комуникации за контрола на воздушниот простор

HungaroControl далечински контролирана прекугранична локација за комуникација земја - воздух. повеќе... повеќе..