Критични Комуникации

Микробраново радио

Обезбедуваме сеопфатни решенија, од планирање до инсталација (пуштање во употреба) на микробранови линкови. Најголем дел од микробрановите линкови, од 4GHz до 80GHz во сите типови на конфигуации, кои што се користат во Македонија се производи на нашата компанија.

Професионални комуникации

Ние нудиме широк спектар на решенија за критични комуникациски системи - вклучително мобилни и преносни радија - за индустрија, државни и локални владини тела и агенции. Со неколку децении на фокус во сверата на критични комуникациски системи, нашите сознанија и искуства овозможуваат многу иновативни платформи за комуникација.

Тактички комуникации

Со исползување на најновите технологии, разбирање и поддршка на потребите на клиентите, и постојаното изнаоѓање на начини на унапредување ање. Ја потенцираме вредноста на решенијата кои ги нудиме денес во однос на решенијата на иднината со цел да им помогнеме на нашите клиенти во спроведувањето на законот, превенција и справување со пожарот, работата на владата, комуналните услуги, образованието и професионалните комуникации за успешно извршување на нивните должности.

NETRA

Copyright © 2019 Netra Ltd. | All Rights Reserved.