Нурнете во новото време на дигитални комуникации

Нашите услуги

Критички комуникации

Професионални и тактички комуникации, микробраново радио, интегрирано командување и контрола и решенија за управување со кризи

Тест и мерења
 

Бенчмаркинг и мерење на перформанси на мобилни мрежи, управување со спектарот, индустрија и производство, радиодифузија, образование и наука, оптички транспорт

Вмрежување
 

Мобилни и безжични мрежи, соработка и дигитално присуство

Безбедност

 

Мрежа и транспорт, крајна точка, видео надзор и аналитика, заштита од беспилотни летала, контрола на пристап и скрининг

Радиодифузија и медиуми
 

DVB, DAB and FM

Се интегрираме со вашиот екосистем

Со широко искуство во дигиталните комуникации и мрежните технологии, имаме органски пристап кон унапредувањето на вашиот систем и функционалности, ебезбедувајќи ја нивната трајност и одржливост.