Блог со вести и настани

Станете сертифициран професионалец во динамичната област на телекомуникации!

Станете сертифициран професионалец во динамичната област на телекомуникации! Нетра нуди обука за инсталација на телекомуникациска опрема за млади професионалци кои сакаат да се стекнат со вештини и знаења потребни за инсталирање и одржување на безжична телекомуникациска опрема.

Повеќе »

Професинални и Критични Комуникации: Критични за мисијата, Јавната Безбеднот, Критични за бизнисот

NETRA вебинар за критични комуникации, фокусирајќи се на иднината поттикната од барањата за податоци OTT апликации и 4G/5G и отворените 3GPP стандарди. Бесплатен вебинар посветен

Повеќе »